BØKER SKREVET AV HENRY JOHNSEN
Klikk på bøkene for å se mer om dem

1132. Spørrebok om Trysil.
(Av Bjørn. E. Foyn og Henry Johnsen)
Røking som hobby - fra spon til speking.
(For begynnere.)
Røking av mat - fra hobby til lidenskap.
(For den erfarne.)
I svedjerøkens rike
-
om skogfinnenes mat og levemåte.
Smaken av røk
(Kan selge noen få, signerte ekseplarer ved henvendelse på e-post.)
Paradiskoia
(Roman)

Oppdatert 04.01.18